RE-ESTABLISHMENT OF SYMBIOSIS TO Anabaena-FREE Azolla uri icon