INHERITANCE OF RESISTANCE TO PSEUDOMONAS-SOLANACEARUM SMITH,E.F. IN TETRAPLOID POTATO uri icon